Aktualności

21/01/2016 - 13:56
Od roku szkolnego 2015/2016 egzamin maturalny z każdego przedmiotu obowiązkowego i przedmiotu dodatkowego, zarówno w części ustnej, jak i w części pisemnej, jest odpłatny dla absolwentów, którzy:...
Etykieta:
15/01/2016 - 10:54
Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w VIII Konkursie Fotograficznym „Zamośći Roztocze w Obiektywie” Kategorie konkursowe: Zamość- Zabytki Startego Miasta Roztocze - Magiczna Kraina Każdy...
Etykieta:
14/01/2016 - 13:20
13/01/2016 - 11:02
Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 30 listopada 2015 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części pisemnej egzaminu...
13/01/2016 - 10:54
Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 30 listopada 2015 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części praktycznej egzaminu...

Kalendarz

luty 2016

15 poniedziałek

Styczeń 2016

14 czwartek

Listopad 2015
Październik 2015